Rozwój biznesu - Szkolenia otwarte - profesjonalnie i z humoremObsługa klienta w dziale serwisu

GRUPA DOCELOWA: pracownicy działu serwisowego, obsługi reklamacji

CZAS TRWANIA: 9.00 – 16.00
MIEJSCE: Katowice, Zabrska 3/6
WYNIKI:
- wzrost umiejętności komunikacyjnych w
procesie obsługi Klienta,
- wzrost jakości standardu obsługi Klienta,
- wzrost pewności siebie pracowników w
kontakcie z Klientem.

PROGRAM SZKOLENIA

 Specyfika kontaktu z Klientem w dziale serwisu i dziale reklamacyjnym:
 Oczekiwania Klienta
 Znaczenie kontekstu sytuacyjnego
 Pierwsze 5 minut i co możesz w nich zepsuć?
 Kontakt z Klientem:
 Wizytówka firmy,
 Forma sprzedaży,
 Satysfakcja Klienta
 Struktura rozmowy z Klientem:
 Powitanie
 Ustalenie celu
 Kierowanie rozmową
 Podsumowanie końcowe sprawdzenie zgodności ustaleń
 Zakończenie
 Radzenie sobie w sytuacjach trudnych:
 Komunikacja asertywna
 Łagodzenie napięć
 Reagowanie na agresję Klienta
 Techniki wentylowania emocji
 Organizacja pracy i monitorowanie spraw
 Plan wdrożenia umiejętności zdobytych podczas szkolenia:
 model 5Q
 karta SSC (Start Stop Continue)

INWESTYCJA:
650,00 zł netto/osoba + 23% VAT
W CENIE:
materiały szkoleniowe
poczęstunek w przerwach
lunch

Profesjonalna obsługa klienta przez telefon

GRUPA DOCELOWA: pracownicy działu obsługi Klienta

CZAS TRWANIA: 9.00 – 16.00
MIEJSCE: Katowice, Zabrska 3/6
WYNIKI:
- wzrost umiejętności komunikacyjnych w
procesie obsługi Klienta,
- wzrost jakości standardu obsługi Klienta,
- wzrost pewności siebie pracowników w
kontakcie z Klientem.

PROGRAM SZKOLENIA

 Kontakt z Klientem:
 Wizytówka firmy,
 Forma sprzedaży,
 Satysfakcja Klienta,

 Struktura rozmowy z Klientem:
 Powitanie
 Ustalenie celu
 Kierowanie rozmową
 Podsumowanie końcowe, sprawdzenie zgodności ustaleń i oczekiwań
 Zakończenie

 Radzenie sobie w sytuacjach trudnych:
 Komunikacja asertywna
 Łagodzenie napięć
 Reagowanie na agresję Klienta
 Techniki wentylowania emocji
 Organizacja pracy i monitorowanie spraw

 Plan wdrożenia umiejętności zdobytych podczas szkolenia:
 model 5Q
 karta SSC (Start Stop Continue)

INWESTYCJA:
650,00 zł netto/osoba + 23% VAT
W CENIE:
materiały szkoleniowe
poczęstunek w przerwach
lunch

 

Sprzedaż I

SPRZEDAŻ I
PODSTAWOWE TECHNIKI SPRZEDAŻY


GRUPA DOCELOWA: nowi lub mało doświadczeni pracownicy sprzedaży

CZAS TRWANIA: 9.00 – 16.00
MIEJSCE: Katowice, Zabrska 3/6
WYNIKI:
- wzrost umiejętności budowania relacji
biznesowej w procesie sprzedaży,
- wzrost motywacji wewnętrznej i pewności siebie
pracowników sprzedaży,
- budowanie pozytywnego wizerunku firmy –
Profesjonalne siły sprzedaży.

PROGRAM SZKOLENIA

 Budowanie profesjonalnej postawy sprzedawcy - 5 czynników sukcesu w procesie sprzedaży B2B:
 pozytywne nastawienie – wobec: klienta, oferty i produktu, własnych umiejętności,
 orientacja prokliencka i chęć zaspokojenia potrzeb klienta,
 partnerstwo w relacji – elimanacja ograniczających przekonań,
 umiejętności sprzedażowe,
 wytrwałość i organizacja pracy,
 Budowanie świadomości procesu sprzedaży - 8 kroków skutecznej sprzedaży:
 przygotowanie w tym ustalenie celu,
 nawiązanie pierwszego, niebanalnego kontaktu z Klientem,
 analiza potrzeb,
 przygotowanie oferty i jej prezentacja,
 praca z obiekcjami,
 negocjowanie ceny,
 finalizacja sprzedaży,
 obsługa posprzedażowa, narzędziem sprzedaży,
 Trening podstawowych technik sprzedażowych:
 aktywne słuchanie,
 trening pytań,
 świadome wykorzystywanie mowy ciała w budowaniu relacji,
 struktura rozmowy sprzedażowej,
 Plan wdrożenia umiejętności zdobytych podczas szkolenia:
 model 5Q i karta SSC (Start Stop Continue)

INWESTYCJA:
780,00 zł netto/osoba + 23% VAT
W CENIE:
materiały szkoleniowe
poczęstunek w przerwach
lunch

Sprzedaż II

SPRZEDAŻ II
Radzenie sobie z obiekcjami i sytuacjami trudnymi w procesie sprzedaży

GRUPA DOCELOWA: nowi lub mało doświadczeni pracownicy sprzedaży,

CZAS TRWANIA: 9.00 – 16.00
MIEJSCE: Katowice, Zabrska 3/6
WYNIKI:
wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w procesie sprzedaży,
wzrost motywacji wewnętrznej i pewności siebie pracowników sprzedaży,
budowanie pozytywnego wizerunku firmy

PROGRAM SZKOLENIA

 Wprowadzenie w temat obiekcji
 Czym są obiekcje i zastrzeżenia Klienta?
 Obiekcje rzeczywiste i ukryte
 Rodzaje obiekcji
 Dlaczego nie należy obawiać się obiekcji?
 Radzenie sobie z obiekcjami Klienta
 Wykorzystywanie zastrzeżeń do analizy potrzeb Klienta
 Rozpoznawanie obiekcji jawnych i ukrytych
 Techniki zamiany obiekcji na korzyści
 Techniki radzenia sobie z obiekcjami
 Zgoda i kontra
 Zamiana zastrzeżenia w powody kupna - bumerang
 Dementowanie zastrzeżeń nieprawdziwych
 Taktyka powtórzenia i złagodzenia
 Zebranie razem wielu zarzutów – technika salami
 Warunkowe przyznanie racji
 Kwalifikowane pytanie zwrotne
 Radzenie sobie z trudnymi Klientami
 Prowadzenie rozmowy z Klientem, który mówi, że nie ma czasu
 Radzenie sobie z agresywnym rozmówcą
 Rozmowa z Klientem nastawionym na „nie”
 Radzenie sobie z Klientem dominującym w rozmowie
 Praca z Klientem nie potrafiącym słuchać
 Przejmowanie kontroli nad rozmową z Klientem dużo mówiącym
 Plan wdrożenia umiejętności zdobytych podczas szkolenia:
 model 5Q i karta SSC (Start Stop Continue)

INWESTYCJA:
780,00 zł netto/osoba + 23% VAT
W CENIE:
materiały szkoleniowe
poczęstunek w przerwach
lunch

Sprzedaż III

SPRZEDAŻ III
Negocjacje biznesowe i finalizacja sprzedaży

GRUPA DOCELOWA: nowi lub mało doświadczeni pracownicy sprzedaży,

CZAS TRWANIA: 9.00 – 16.00
MIEJSCE: Katowice, Zabrska 3/6
WYNIKI:
- wzrost umiejętności negocjacyjnych w
procesie sprzedaży,
- profesjonale siły sprzedaży, generujące
wyniki biznesowe firmy,
- wzrost pewności siebie pracowników w
kontakcie z Klientem.


PROGRAM SZKOLENIA

 Przygotowanie do negocjacji
 Wybór strategii
 Zaplanowanie pierwszej propozycji
 Zdefiniowanie celu minimum i maksimum
 Określenie BATNA
 Zaplanowanie ustępstw
 Negocjacje pozycyjne vs. integracyjne
 Zamiana stanowisk na interesy
 Szukanie opcji i alternatywy
 Język korzyści
 Style negocjacyjne
 Wygrany – Wygrany
 Wygrany – Przegrany
 Przegrany – Wygrany
 Przegrany - Przegrany
 Taktyki negocjacyjne w poszczególnych etapach negocjacji i sposoby radzenia sobie z nimi:
 Etap wstępny: odmowa, eskalacja żądań, imadło, optyk z Brooklynu, balon próbny i inne,
 Etap środkowy: wilk w owczej skórze, Colombo, blef,kryptolicytacja, spotkajmy się w połowie drogi, i inne,
 Etap finalny: skubanie, teraz albo nigdy, rzut na taśmę, podważanie racjonalności partnera
 Pułapki końcowych minut spotkania negocjacyjnego
 Plan wdrożenia umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

INWESTYCJA:
780,00 zł netto/osoba + 23% VAT
W CENIE:
materiały szkoleniowe
poczęstunek w przerwach
lunch

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 32 7810 784
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Ilona Rybak-Korzec
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum