Polska Szkoła Coachingu - Sprawy organizacyjne


Wielkość grupy szkoleniowej
ze względu na warsztatowy charakter pracy, optymalna liczebność grupy szkoleniowej to 15 osób

Miejsce szkolenia
zajęcia w ramach programu PROFESJONALNY COACH, odbywać się będą w Katowicach, ul. Zabrska 3/6.

Łączna liczba godzin
96+14 godzin sesji coachingowych między uczestnikami

Koszt szkolenia
Cena kursu w Katowicach wynosi 8800 zł netto (4 moduły).

W cenie kursu: zajęcia, całodniowe serwisy kawowe, lekki poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz certyfikat i zaświadczenie.

* wpłaty za 4 MODUŁY mogą być dokonywane w 4 ratach, przed każdym modułem szkoleniowym

Certyfikat, ukończenia szkolenia Profesjonalny Coach, w języku polskim i angielskim, zostaje wystawiony po zakończeniu całego szkolenia, ponieważ kolejne moduły stanowią integralną część projektu, nie ma możliwości uzyskania certyfikatu, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie ukończy się całego projektu.

Rekrutacja
prosimy o kontakt telefoniczny z menagerem projektu, Iloną Rybak-Korzec
- telefon 0 601 27 54 27 lub e-mailowy: ilona@metrum.edu.pl

Przyjęcia zgłoszenia opiera się na: przysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłaconej kwocie 500 zł netto (zaliczka wchodząca w skład pełnej kwoty kursu).

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie grupy.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 32 7810 784
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Ilona Rybak-Korzec
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum