Szkoła trenerów - Terminarz


Szkoła trenerów I Stopień - Katowice

24-28.04.2019 I 40h Trening interpersonalny - wyjazd
18-19.05.2019 II 18h Rozumienie i kontrola procesu grupowego

Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztat, trening, terapia. Deontologia zawodu.

22-23.06.2019 III 18 h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.1

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

07-8.09.2019 IV 18h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.2

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

05-6.10.2019 V 18h Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi - praca z oporem
09-10.11.2019 VI 18h Metodologia pracy trenera

Budowanie programów warsztatów, narzędzia pracy warsztatowej, metody ewaluacji swojej pracy.

07-8.12.2019 VII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. I

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna.

04-5.01.2020 VIII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. II

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna.

01-2.02.2020 IX 18 h Etyka w zawodzie trenera

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna. Kształtowanie postaw etycznych i profilaktyka wypalenia zawodowego.

wg. ustaleń X 16h Superwizja prowadzonego samodzielnie warsztatu 16 godzinnego
06-8.03.2020 XI 24h Trening rozwoju osobistego - wyjazd

Szkoła trenerów I Stopień - Warszawa, Białystok, Gdynia - rekrutacja w toku

I 40h Trening interpersonalny - wyjazd
II 18h Rozumienie i kontrola procesu grupowego

Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztat, trening, terapia. Deontologia zawodu.

III 18h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.1

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

IV 18h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.2

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

V 18h Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi - praca z oporem
VI 18h Metodologia pracy trenera

Budowanie programów warsztatów, narzędzia pracy warsztatowej, metody ewaluacji swojej pracy

VII 18h Autorskie warsztaty uczestników
VIII 18h Autorskie warsztaty uczestników
IX 18h Autorskie warsztaty uczestników
X 24h Trening rozwoju osobistego - wyjazd
wg. ustaleń XI 16h Superwizja
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 32 7810 784
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Ilona Rybak-Korzec
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum