Szkoła trenerów - Terminarz


Szkoła trenerów I Stopień - Katowice

22-26.04.2020 I 40h Trening interpersonalny - wyjazd
16-17.05.2020 II 18h Rozumienie i kontrola procesu grupowego

Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztat, trening, terapia. Deontologia zawodu.

20-21.06.2020 III 18 h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.1

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

12-13.09.2020 IV 18h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.2

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

10-11.10.2020 V 18h Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi - praca z oporem
07-8.11.2020 VI 18h Metodologia pracy trenera

Budowanie programów warsztatów, narzędzia pracy warsztatowej, metody ewaluacji swojej pracy.

05-6.12.2020 VII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. I

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna.

09-10.01.2021 VIII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. II

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna.

06-7.02.2021 IX 18 h Etyka w zawodzie trenera

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna. Kształtowanie postaw etycznych i profilaktyka wypalenia zawodowego.

wg. ustaleń X 16h Superwizja prowadzonego samodzielnie warsztatu 16 godzinnego
12-14.03.2021 XI 24h Trening rozwoju osobistego - wyjazd

Szkoła trenerów I Stopień - Warszawa

23-27.10.2019 I 40h Trening interpersonalny - wyjazd
23-24.11.2019 II 18h Rozumienie i kontrola procesu grupowego

Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztat, trening, terapia. Deontologia zawodu.

07-8.12.2019 III 18h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.1

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

18-19.01.2020 IV 18h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.2

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

15-16.02.2020 V 18h Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi - praca z oporem
21-22.03.2020 VI 18h Metodologia pracy trenera

Budowanie programów warsztatów, narzędzia pracy warsztatowej, metody ewaluacji swojej pracy

18-19.04.2020 VII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. 1
16-17.05.2020 VIII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. 2
13-14.06.2020 IX 18h Autorskie warsztaty uczestników. Etyka i profilaktyka wypalenia zawodowego
X 24h Trening rozwoju osobistego - wyjazd
wg. ustaleń XI 16h Superwizja
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 32 7810 784
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Ilona Rybak-Korzec
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum