Rozwój biznesu - Program rozwoju manadżerów CEL - profesjonalnie i z humoremDlaczego warto wybrać CEL?

Dlaczego warto wybrać CEL™?
• zarządzanie biznesem w czasach overnigt wymaga niezwykłej elastyczności i innowacyjności – program CEL™ otwiera głowy i serca menagerów na zmiany, co buduje przewagę konkurencyjną,

• zarządzanie pokoleniem Milenium stawia przed menadżerami wyzwania, które znacznie przekraczają funkcjonowanie w roli kierownika przydzielającego zadania i egzekwującego ich realizację – program CEL™ rozwija umiejętność budowania relacji z różnymi ludźmi, menadżer staje się Liderem potrafiącym zbudować pozytywną wizję przyszłość, co znacząco minimalizuje ryzyko fluktuacji zatrudnienia,

• zarządzanie w dobie rynku pracy pracownika wymaga od menadżera aktywności w obszarze działań integrujących pracownika z firmą – program CEL™ wyposaża w narzędzia i umiejętności pozwalające skutecznie budować pozytywną atmosferę w pracy i skutecznie współpracujące zespoły,

• stwierdzenie, że „ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od swojego bezpośredniego szefa” ujmuje znaczenia i ważność kadry średniego szczebla dla zachowania stałości zatrudnienia i kreowania pożądanego Employer Branding, menadżerowie działający zgodnie z założeniami programu CEL™ stanowią kluczowy czynnik sukcesu w budowaniu marki pożądanego pracodawcy,

• awans wielu specjalistów, którzy zostali menadżerami to niestety w pierwszym okresie droga przez mękę i frustracja, wynikająca z braku umiejętności wpływania na ludzi, i takiego prowadzenia rozmów, które sprawiają, że ludzie robią to, co mają robić, a menadżerowie nie wpadają w pułapkę, „to już lepiej sam to zrobię” - program CEL™ rozwija umiejętność prowadzenia rozmów /delegujących, egzekwujących, dyscyplinujących, motywujących, rozwojowych/ z pracownikami.

 

Czym jest CEL?

Czym jest CEL™?
CEL™ to:
• skuteczny program rozwojowy dla menadżerów średniego szczebla, budujący Twój kapitał ludzki,

• strategia rozwoju middle managementu, integrująca wyniki najnowszych badań naukowych z best practice biznesu, gwarantująca w ciągu 1 roku zbudowanie profesjonalnej kadry zarządzającej: rozwijającej ludzi /Coach/, realizującej zadania /Egzekutor/i budującej wzrost biznesu /Lider/,

• zintegrowany system działań rozwojowych:
- indywidualna diagnoza 6 kompetencji menadżerskich,
- 5 dni szkoleniowych - warsztaty grupowe,
- 8 sesji coachingowych dla każdego uczestnika,

• elastyczność zachowania menadżerów swobodnie funkcjonujących w roli: Coacha, Egzekutora i Lidera,

• inwestycja w middle management gwarantująca satysfakcję top managementu i pracowników liniowych,

• gwarancją osiągania celów strategicznych Twojej firmy poprzez sprawne działania operacyjne kadry średniego szczebla osiągającej ambitne CELE.

Z czego składa się CEL?

Z czego składa się CEL™?

1. Badanie testem on-line miękkich kompetencji menadżerskich – około 30 minut,
/dwa tygodnie przed startem projektu/
2. Start projektu – warsztat rozpoczynający projekt – 1 dzień:
a) przedstawienie wizji całości – jaka jest struktura programu? co będzie rezultatem?
b) zbudowanie świadomości roli współczesnego menadżera – Coach Egzekutor Lider
c) zapoznanie się z indywidualnym profilem kompetencji
d) sformułowanie celów do pracy coachingowej
/2 tygodnie po badaniu testem/
Po warsztacie rozpoczynają się indywidualne sesje coachingowe z menadżerami wspierające wdrożenie celów sformułowanych podczas warsztatu Start Projektu.
/po dwie sesje 1,5 h, dla każdego Uczestnika realizowane w odstępach co 3 tygodnie, przed kolejnym modułem/

3. Warsztat Coach – 1 dzień:
a) świadomość zadań menadżerskich w roli Coacha i znaczenia rozwoju ludzi dla efektywności firmy i budowania kapitału ludzkiego,
b) podstawowe narzędzia budowania relacji z pracownikiem,
c) prowadzenie rozmów rozwojowych
/6-10 tygodni po warsztacie start projektu/
Po warsztacie rozpoczynają się indywidualne sesje coachingowe z menadżerami wspierające wdrożenie celów sformułowanych podczas warsztatu Coach.
/po dwie sesje 1,5 h, dla każdego Uczestnika, co 3 tygodnie, zrealizowane przed kolejnym modułem/

4. Warsztat Egzekutor – 1 dzień:
a) świadomość zadań menadżerskich w roli Egzekutora i znaczenie realizacji zadań dla efektywności firmy,
b) delegowanie zadań i odpowiedzialności,
c) prowadzenie rozmów dyscyplinujących,
/6-10 tygodni po warsztacie Coach/

Po warsztacie rozpoczynają się indywidualne sesje coachingowe z menadżerami wspierające wdrożenie celów sformułowanych podczas warsztatu Egzekutor.
/po dwie sesje 1,5 h, dla każdego Uczestnika, co 3 tygodnie, zrealizowane przed kolejnym modułem/

5. Warsztat Lider – 1 dzień:
a) świadomość zadań menadżerskich w roli Lidera i znaczenie kaskadowania wizji, misji, wartości i strategii dla budowania biznesu i przewagi konkurencyjnej,
b) budowanie efektywnego zespołu,
c) prowadzenie rozmów motywujących
/6-10 tygodni po warsztacie Egzekutor/
Po warsztacie rozpoczynają się indywidualne sesje coachingowe z menadżerami wspierające wdrożenie celów sformułowanych podczas warsztatu Lider.
/po dwie sesje 1,5 h, dla każdego Uczestnika, co 3 tygodnie, zrealizowane przed kolejnym modułem/

6. Warsztat zamykający projekt – 1 dzień:
a) Jak ten rok nas zmienił?
b) Podsumowanie rezultatów
c) Dzielenie się sukces story
/6-8 tygodni po warsztacie Lider/

Zrób pierwszy krok, aby osiągnąć CEL™ i zadzwoń:601 275 427
lub napisz e-mail: ilona@metrum.edu.pl
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 32 7810 784
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Ilona Rybak-Korzec
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum