Polska Szkoła Coachingu - Cele i wyniki modułów


OPIS PONIŻEJ DOTYCZY WERSJI STACJONARNEJ, WERSJA online OPIERA SIE NA TYCH SAMYCH MODUŁACH JEDNAK W MNIEJSZYM WYMIARZE CZASOWYM.

MODUŁ I, COACHING - narzędzie wprowadzania zmian - CO - warsztat 24h

Cele szkolenia:
a) praca z modelem coachingowym PSC,
b) zrozumienie istoty coachingu w obszarze CO,
c) zrozumienie znaczenia podejmowania działań dla osiągania celów przez Klienta,
d) poznanie narzędzi coachingowych, pozwalających Klientowi podejmować działania prowadzące do zmiany, utrzymujące Klienta na ścieżce zmiany i wspierające podczas niepowodzeń,
e) stymulowanie aktywności Uczestnika w celu projektowania własnych narzędzi wspomagających proces coachingu, w obszarze CO.

Wyniki szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia każdy Uczestnik będzie:
a) lepiej znał siebie,
b) rozumiał znaczenie pytania CO dla procesu coachingowego i sukcesu Klienta,
c) stosował w praktyce coachingowej szereg narzędzi, które umożliwiają Klientowi podejmowanie aktywności wyrażającej to, kim jest i prowadzącej w kierunku wytyczonej przez siebie zmiany w sposób kreatywny, odkrywający nowe ścieżki

moduł I, sesje coachingowe między Uczestnikami projektu,

Wierzymy, że powtórka jest matką sukcesu, a praktyka czyni mistrza, dlatego podczas warsztatu szkoleniowego Uczestnicy tworzą 3 osobowe zespoły, które pracują ze sobą w okresie do kolejnego modułu szkoleniowego. Zespoły pracują ze sobą podczas 3 spotkań, osobistych lub telefonicznych np. z wykorzystaniem SKYP’a. Czas trwania każdego spotkania 1,5 h. Podczas spotkania osoby w zespole przyjmują następujące role: Klient, Coach, Obserwator. Coach prowadzi sesję coachingową z Klientem, w czasie nie dłuższym niż 1h, następnie obserwator otwiera sesję informacji zwrotnych. Podczas kolejnych spotkań zmiana ról. Ważne, aby każdy w zespole wystąpił w roli: Obserwatora, Coacha i Klienta.

MODUŁ II, COACHING - narzędzie rozwoju świadomości Klienta - KTO - warsztat 24h

Cele szkolenia:
a) zrozumienie istoty coachingu w obszarze KTO,
b) zrozumienie znaczenia pytań KTO, dla procesu coachingowego w biznesie,
c) poznanie narzędzi pozwalających Klientowi pogłębiać znajomość siebie i rozwijać samoświadomość,
d) stymulowanie aktywności Uczestnika w celu projektowania własnych narzędzi wspomagających proces coachingu w obszarze KTO.

Wyniki szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia każdy Uczestnik będzie:
a) lepiej znał siebie,
b) rozumiał znaczenie pytania KTO dla procesu coachingowego i sukcesu Klienta,
c) stosował w praktyce coachingowej szereg narzędzi, które umożliwiają Klientowi pogłębienie wglądu w siebie, takie jak:
• pytania otwarte, w tym pytania mocy,
• wizualizacje, np. "Nieznana Planeta", "Na scenie Twojego Teatru",
• zaczynanie z wizją końca - pisanie memoriału,
• metafory w komunikacji,
• techniki plastyczne,
• wakacje dla krytyka,
• praca z wyobraźnią - 7 historii pewnego życia,
• analiza SWOT,
• analiza GAP,
• arkusz Koło Życia.

moduł II, sesje coachingowe między Uczestnikami projektu,


MODUŁ III, COACHING - różnorodność podejść - JAK - warsztat 24 h

Cele szkolenia:
a) zrozumienie zasady różnorodności i jej znaczenia dla procesu coachingu,
b) poznanie modelu coachingu GROW i modelu coachingu prowokatywnego,
c) poznanie specyfiki coachingu prowadzonego w organizacji,
d) określenie własnego stylu pracy coachingowej,
e) poznanie różnorodnych narzędzi coachingowych, umożliwiających Klientowi transgresję,

Wyniki szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia każdy Uczestnik będzie:
a) lepiej znał siebie, i określi swój własny styl prowadzenia coachingu,
b) rozumiał znaczenie zasady różnorodności dla procesu coachingu,
c) stosował w praktyce model coachingu GROW wykorzystując wszystkie wcześniej poznane narzędzia pracy coachingowej,
d) wiedział jak poruszać się etycznie w świecie korporacji, korzystającej z coachingu,
e) stosował w praktyce metody coachingu prowokatywnego takie jak:
• wyolbrzymianie,
• praca z paradoksem,
• opowiadanie historii o pewnych ludziach,
• korzystanie z mowy ciała,
• kontrast,
• prowokacje, np. "co w tym złego".

moduł III, sesje coachingowe między Uczestnikami projektu, nagrania audio-video sesji coachingowych prowadzonych z Klientem.MODUŁ VI, COACHING - narzędzie integracji doświadczenia - KTO, CO, JAK - warsztat superwizujący prowadzenie sesji coachingowych Uczestników

Cele i wyniki szkolenia:
a) integracja doświadczenia zdobytego w Polskiej Szkole Coachingu,
b) uzyskanie informacji zwrotnych na temat swojej pracy w roli coacha,
c) stworzenie indywidualnego planu rozwoju umiejętności coachingowych,
d) zdobycie certyfikatu.Wierzymy, że powtórka jest matką sukcesu, a praktyka czyni mistrza, dlatego podczas warsztatu szkoleniowego Uczestnicy tworzą 3 osobowe zespoły, inne niż poprzednie, które pracują ze sobą w okresie do kolejnego modułu szkoleniowego. Zespoły pracują ze sobą podczas 3 spotkań, osobistych lub telefonicznych np. z wykorzystaniem SKYP’a. Czas trwania każdego spotkania 1,5 h. Podczas spotkania osoby w zespole przyjmują następujące role: Klient, Coach, Obserwator. Coach prowadzi sesję coachingową z Klientem, w czasie nie dłuższym niż 1h, następnie obserwator otwiera sesję informacji zwrotnych. Podczas kolejnych spotkań zmiana ról. Ważne, aby każdy w zespole wystąpił w roli: Obserwatora, Coacha i Klienta.

Wierzymy, że ważnym elementem budowania poczucia pewności siebie w jakiejkolwiek roli, w tym roli coacha jest rzetelna informacja zwrotna, dlatego po VI module zostaniesz poproszony o to, aby znaleźć Klienta, który nie jest członkiem Twojej grupy szkoleniowej. Ważne, aby był to taki Klient, który pozwoli Ci na dokonanie nagrania audio, lub audio-video, prowadzonej z nim sesji coachingowej, która będzie dla Ciebie przedmiotem superwizji Twojej pracy i pozwoli Ci uzyskać informację zwrotną na temat Twoich umiejętności, zarówno od członków Twojej grupy szkoleniowej, jak również od doświadczonego coacha prowadzącego warsztat. Pamiętaj, że jest to Twoja szansa, a nie obowiązek.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 601275427
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Dyrektor Zarządzający
Ilona Rybak
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum