Polska Szkoła Coachingu - Sprawy organizacyjne


WERSJA ONLINE

9 kwietnia - 21 maja 2021 (każdy piątek)

- nabycie 11 kompetencji coachingowych w sposób warsztatowy
- szkolenie zgodne ze standardami ICF
- prowadzenie zajęć przez 2 trenerów, praktyków z bogatym doświadczeniem coachingowym
- 60 godzin szkolenia warsztatowego, w tym 12 godzinnych sesji coachingowych
- kameralne grupy (6 Uczestników)
- rezultaty w 8 tygodni
- rozbudowany pakiet narzędzi coachingowych
- komfort i dostępność – kurs online, spotkania raz w tygodniu w godz. 15.00-20.00
- rozwój osobisty
- certyfikat ukończenia w języku polskim i angielskim

Koszt szkolenia
Cena kursu online wynosi 5000 zł netto/6150 zł brutto (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, bez dodatkowych kosztów).


WERSJA STACJONARNA

16-18 kwetnia 2021
14-16 maja 2021
4-6czerwca 2021
25-27 czerwca 2021

Wielkość grupy szkoleniowej
ze względu na warsztatowy charakter pracy, optymalna liczebność grupy szkoleniowej to 8 osób

Miejsce szkolenia
zajęcia w ramach programu PROFESJONALNY COACH, odbywać się będą w Katowicach, ul. Zabrska 3/6.

Łączna liczba godzin
96+14 godzin sesji coachingowych między uczestnikami

Koszt szkolenia
Cena kursu w Katowicach wynosi 8800 zł netto/10824 zł brutto (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, bez dodatkowych kosztów).

W cenie kursu: zajęcia, całodniowe serwisy kawowe, lekki poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz certyfikat i zaświadczenie.


Certyfikat, ukończenia szkolenia Profesjonalny Coach, w języku polskim i angielskim, zostaje wystawiony po zakończeniu całego szkolenia, ponieważ kolejne moduły stanowią integralną część projektu, nie ma możliwości uzyskania certyfikatu, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie ukończy się całego projektu.

Rekrutacja
prosimy o kontakt telefoniczny z menagerem projektu, Iloną Rybak-Korzec
- telefon 601 27 54 27 lub e-mailowy: ilona@metrum.edu.pl

Przyjęcia zgłoszenia opiera się na: przysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłaconej kwocie 500 zł netto (zaliczka wchodząca w skład pełnej kwoty kursu).

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie grupy.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 601275427
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Dyrektor Zarządzający
Ilona Rybak
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum