Business&Life Coaching Academy Metrum - Struktura szkolenia


Program Akademii obejmuje cztery bloki:

1. Organizacja procesu coachingowego:

a. psychologiczne podstawy pracy coachingowej,
b. definiowanie celów coachingowych
c. przebieg procesu coachingowego w modelu Akademii
d. elementy ułatwiające i utrudniające pracę z Klientem.

2. Metody pracy coachingowej (ponad 50 narzędzi) m.in.

a. praca z metaforą
b. techniki formułowania pytań
c. podejście analityczne
d. techniki plastyczne
e. praca z przestrzenią
f. podejście systemowe
g. podejście prowokatywne,


3. Doskonalenie praktyki pracy coachingowej:

a. prowadzenie treningowych sesji coachingowych w trakcie zajęć i pomiędzy zajęciami (w grupach z innymi Uczestnikami), podsumowywanych z oparciu o standaryzowany model informacji zwrotnej
b. analiza sesji coachingowej przeprowadzonej na ostatnim etapie zajęć, superwizowana przez coacha-superwizora (sesja „na żywo” lub analiza nagrania video).

4. Rozwój własny:
a. zdefiniowanie własnego stylu pracy coachingowej i wyznaczenie wiodących metod pracy
b. opracowanie planu rozwoju własnej ścieżki coachingowej i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.


Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 601275427
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Dyrektor Zarządzający
Ilona Rybak
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum