Coaching indywidualny - Program pracy


Na proces coachingu składają się trzy etapy:

  • Etap I. Przygotowanie pracy coachingowej, określenie celów coachingu, spotkanie próbne.
  • Etap II. Indywidualne sesje coachingowe.
  • Etap III. Zakończenie procesu, podsumowanie i ocena realizacji celów.


Etap I – Przygotowanie pracy coachingowej, określenie celów, spotkanie próbne.

Coaching jest procesem rozwoju indywidualnego. Najlepsze wyniki przynosi wtedy, gdy zmierza do realizacji konkretnych celów rozwojowych Klienta. Cele te wynikają z jego indywidualnych potrzeb, związanych z dynamiką własnego rozwoju, a także z procesów zachodzących w zespole i organizacji, specyficznych sytuacji mających miejsce w środowisku Klienta.

Cele pracy coachingowej uzgadniane są pomiędzy coachem, jego Klientem i bezpośrednim przełożonym Klienta; w procesie tym może także brać udział przedstawiciel HR. W etapie tym można również wykorzystać wyniki istniejących narzędzi diagnostycznych, testów psychometrycznych lub narzędzi oceny i feedbacku.

Etap II – Indywidualne sesje coachingowe; spotkania

Indywidualne sesje coachingowe trwają przeciętnie 1,5 godziny i odbywają się w odstępach 2 - 3 tygodniowych. Coach – w zależności od potrzeb Klienta – będzie dostępny również pomiędzy sesjami w komunikacji telefonicznej lub mailowej.

Liczba sesji w procesie może pozostać otwarta (ustalana na bieżąco z Klientem) lub można z góry założyć czas trwania programu coachingowego przed jego rozpoczęciem. Z reguły przyjmuje się, że proces coachingowy składa się z 8 - 12 sesji.

Możliwy jest także udział coacha w spotkaniach organizowanych lub prowadzonych przez Klienta w celu obserwacji jego zachowania, umiejętności komunikowania i kierowania grupą oraz jej pracą. W etapie tym szczególnie istotna jest relacja, jaka powstanie pomiędzy coachem i jego Klientem.

Stworzenie takiej relacji jest warunkiem koniecznym osiągnięcia założonych celów pracy. Dlatego też treść pracy podczas procesu coachingowego pozostaje do wiadomości jedynie coacha i jego Klienta, a ewentualne informacje na ten temat mogą być udzielane jedynie przez Klienta.

Etap III - Zakończenie procesu, podsumowanie i ocena realizacji celów.

W etapie tym uczestniczą ponownie coach, Klient i jego bezpośredni przełożony. Możliwy jest także udział odpowiedzialnej osoby z działu HR. Dokonywana jest tu analiza stopnia realizacji celów uzgodnionych na początku procesu coachingowego. Można także wykorzystać ten etap do określenia dalszych kierunków pracy i rozwoju Klienta.
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 601275427
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Dyrektor Zarządzający
Ilona Rybak
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum