Szkoła trenerów - Terminarz


Szkoła trenerów I Stopień - Katowice

20-24.10.2021 I 40h Trening interpersonalny - wyjazd
20-21.11.2021 II 18h Rozumienie i kontrola procesu grupowego

Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztat, trening, terapia. Deontologia zawodu.

18-19.12.2021 III 18 h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.1

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

08-9.01.2022 IV 18h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.2

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

05-6.02.2022 V 18h Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi - praca z oporem
05-6.03.2022 VI 18h Metodologia pracy trenera

Budowanie programów warsztatów, narzędzia pracy warsztatowej, metody ewaluacji swojej pracy.

02-3.04.2022 VII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. I

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna.

07-8.05.2022 VIII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. II

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna.

04-5.06.2022 IX 18 h Etyka w zawodzie trenera

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna. Kształtowanie postaw etycznych i profilaktyka wypalenia zawodowego.

wg. ustaleń X 16h Superwizja prowadzonego samodzielnie warsztatu 16 godzinnego
24-26.06.2022 XI 24h Trening rozwoju osobistego - wyjazd

Szkoła trenerów I Stopień - Warszawa

I 40h Trening interpersonalny - wyjazd
II 18h Rozumienie i kontrola procesu grupowego

Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztat, trening, terapia. Deontologia zawodu.

III 18h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.1

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

IV 18h Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera cz.2

Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, komunikacja emocjonalna, komunikacja asertywna.

V 18h Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi - praca z oporem
VI 18h Metodologia pracy trenera

Budowanie programów warsztatów, narzędzia pracy warsztatowej, metody ewaluacji swojej pracy

VII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. 1
VIII 18h Autorskie warsztaty uczestników cz. 2
IX 18h Autorskie warsztaty uczestników. Etyka i profilaktyka wypalenia zawodowego
X 24h Trening rozwoju osobistego - wyjazd
wg. ustaleń XI 16h Superwizja
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 601275427
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Dyrektor Zarządzający
Ilona Rybak
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum