Rozwój biznesu - Program rozwoju manadżerów CEL - profesjonalnie i z humorem



Dlaczego warto wybrać CEL?


• zarządzanie biznesem w czasach overnigt wymaga niezwykłej elastyczności i innowacyjności – program CEL™ otwiera głowy i serca menagerów na zmiany, co buduje przewagę konkurencyjną,

• zarządzanie pokoleniem Milenium stawia przed menadżerami wyzwania, które znacznie przekraczają funkcjonowanie w roli kierownika przydzielającego zadania i egzekwującego ich realizację – program CEL™ rozwija umiejętność budowania relacji z różnymi ludźmi, menadżer staje się Liderem potrafiącym zbudować pozytywną wizję przyszłość, co znacząco minimalizuje ryzyko fluktuacji zatrudnienia,

• zarządzanie w dobie rynku pracy pracownika wymaga od menadżera aktywności w obszarze działań integrujących pracownika z firmą – program CEL™ wyposaża w narzędzia i umiejętności pozwalające skutecznie budować pozytywną atmosferę w pracy i skutecznie współpracujące zespoły,

• stwierdzenie, że „ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od swojego bezpośredniego szefa” ujmuje znaczenia i ważność kadry średniego szczebla dla zachowania stałości zatrudnienia i kreowania pożądanego Employer Branding, menadżerowie działający zgodnie z założeniami programu CEL™ stanowią kluczowy czynnik sukcesu w budowaniu marki pożądanego pracodawcy,

• awans wielu specjalistów, którzy zostali menadżerami to niestety w pierwszym okresie droga przez mękę i frustracja, wynikająca z braku umiejętności wpływania na ludzi, i takiego prowadzenia rozmów, które sprawiają, że ludzie robią to, co mają robić, a menadżerowie nie wpadają w pułapkę, „to już lepiej sam to zrobię” - program CEL™ rozwija umiejętność prowadzenia rozmów /delegujących, egzekwujących, dyscyplinujących, motywujących, rozwojowych/ z pracownikami.

 

Czym jest CEL?

CEL™ to:
• skuteczny program rozwojowy dla menadżerów średniego szczebla, budujący Twój kapitał ludzki,

• strategia rozwoju middle managementu, integrująca wyniki najnowszych badań naukowych z best practice biznesu, gwarantująca w ciągu 1 roku zbudowanie profesjonalnej kadry zarządzającej: rozwijającej ludzi /Coach/, realizującej zadania /Egzekutor/i budującej wzrost biznesu /Lider/,

• zintegrowany system działań rozwojowych:
- indywidualna diagnoza kompetencji menadżerskich,
- 3 dni szkoleniowych - warsztaty grupowe,
- 6 sesji coachingowych dla każdego uczestnika,

• elastyczność zachowania menadżerów swobodnie funkcjonujących w roli: Coacha, Egzekutora i Lidera,

• inwestycja w middle management gwarantująca satysfakcję top managementu i pracowników liniowych,

• gwarancja osiągania celów strategicznych Twojej firmy poprzez sprawne działania operacyjne kadry średniego szczebla osiągającej ambitne CELE.

Z czego składa się CEL?


1. Badanie testem on-line miękkich kompetencji menadżerskich – około 30 minut,
/minimum dwa tygodnie przed startem projektu/
2. I MODUŁ SZKOLENIOWY - Warsztat Coach – 1 dzień:
a) świadomość zadań menadżerskich w roli Coacha i znaczenia rozwoju ludzi dla efektywności firmy i budowania kapitału ludzkiego,
b) podstawowe narzędzia budowania relacji z pracownikiem,
c) prowadzenie rozmów rozwojowych

Po warsztacie rozpoczynają się indywidualne sesje coachingowe z menadżerami wspierające wdrożenie celów sformułowanych podczas warsztatu Coach, po dwie sesje 1,5 h, dla każdego Uczestnika, zrealizowane przed kolejnym modułem szkoleniowym.

3. II MODUŁ SZKOLENIOWY - Warsztat Egzekutor – 1 dzień:
a) świadomość zadań menadżerskich w roli Egzekutora i znaczenie realizacji zadań dla efektywności firmy,
b) delegowanie zadań i odpowiedzialności,
c) prowadzenie rozmów dyscyplinujących,

Po warsztacie indywidualne sesje coachingowe z menadżerami wspierające wdrożenie celów sformułowanych podczas warsztatu Egzekutor, po dwie sesje 1,5 h, dla każdego Uczestnika, zrealizowane przed kolejnym modułem szkoleniowym

4. III MODUŁ SZKOLENIOWY - Warsztat Lider – 1 dzień:
a) świadomość zadań menadżerskich w roli Lidera i znaczenie kaskadowania wizji, misji, wartości i strategii dla budowania biznesu i przewagi konkurencyjnej,
b) budowanie efektywnego zespołu,
c) prowadzenie rozmów motywujących

Po warsztacie indywidualne sesje coachingowe z menadżerami wspierające wdrożenie celów sformułowanych podczas warsztatu Lider, po dwie sesje 1,5 h, dla każdego Uczestnika.

Zrób pierwszy krok, aby osiągnąć CEL™ i zadzwoń:601 275 427
lub napisz e-mail: ilona@metrum.edu.pl
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 601275427
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Dyrektor Zarządzający
Ilona Rybak
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum