Karty Metrumowa magia słowa

Karty METRUMowa Magia Słowa© mają szerokie zastosowanie w pracy coachingowej, trenerskiej, a także w samodzielnej pracy nad swoim rozwojem. Poniżej podajemy kilka inspiracji jak można stosować nasze karty.

117,00 

Inspiracja nr 1.
Wyznaczanie celów

Poproś klienta o wybranie z talii karty pięciu z nich, które najbardziej odnoszą się do aktualnych potrzeb. Znaczenie słów na kartach może być interpretowane przez Klienta szeroko, zgodnie z Jego własną preferencją.Poproś następnie Klienta aby brał kolejno karty i opowiedział o swoich potrzebach, które odzwierciedla dany obraz i słowo. Po omówieniu, Klient kładzie karty na stole i układa je w taki sposób, który najlepiej odzwierciedla jego aktualną sytuację. Widząc „figurę” dzieli się swoimi refleksjami.Klient następnie układa karty w taki sposób, który odzwierciedlałby sytuację przez niego pożądaną. Dopytywany przez coacha nazywa kroki, które musiałby podjąć, aby doprowadzić do oczekiwanej sytuacji. W wyniku rozmowy Klient formułuje listę swoich celów i nadaje im priorytety.
Metrumowa magia słowa
Metrumowa magia słowa

Inspiracja nr 2.
Poszerzanie samoświadomości

Poproś klienta aby codziennie losował jedną kartę z talii lub świadomie ją wybierał. Następnie przez cały dzień lub przez cały tydzień (w zależności od potrzeby) Klient ze szczególną uważnością odnosi się do słowa zawartego na karcie. Stara się odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Jakie znaczenie ma dla mnie to słowo?
  • W jakich sytuacjach swojego życia się z nim spotykam? Jakie wtedy towarzysza mi emocje?
  • Jak oceniam swoją satysfakcję takiej właśnie „ilości” danej cechy w moim życiu? Na ile jest ona dla mnie ważna? Jaką wartość symbolizuje?
  • Jeżeli jest jej za mało lub za dużo co zrobię aby to zmienić?
Podsumowując doświadczenie Klient – w oparciu o zebrane refleksje – wyznacza pierwszy jedno działanie (pierwszy krok), które zrealizuje w wyznaczonym terminie.

Inspiracja nr 3.
Integracja grupy

Ćwiczenie ułatwiające grupie poznanie się i przekazanie sobie informacji zwrotnych. Można je realizować w różnych konfiguracjach, jego celem aby uczestnik otrzymał kartę (zestaw kart) ze słowami, które najbardziej się z nim kojarzą.

W minimalnym zakresie można grupę dzielimy na czwórki. W ramach każdej czwórki trzej uczestnicy wybierają dla pozostałej osoby po jednej karcie i wyjaśniają, dlaczego właśnie ona kojarzy im się z taką cechą.

Inna możliwość do rozłożenie wszystkich (wybranych) kart równo na podłodze i rozdanie uczestnikom karteczek z imionami innych członków grupy. Następnie każdy kładzie karteczkę z imieniem kolejnej osoby na karcie, która najbardziej oddaje jej cechę. Można także zadać pytanie, które warunkuje klucz wybór kart. Na przykład: Jaka cecha tej osoby jest jej najmocniejszą stroną? O co chciałbym Cię poprosić? Chcę od Ciebie więcej…

Metrumowa magia słowa
Metrumowa magia słowa

Inspiracja nr 4.
Przedstawienie się grupy / Budowanie zespołu

Ćwiczenie przydatne w pracy trenerskiej na rozpoczęcie pracy. Z kart rozsypanych na podłodze, każdy uczestnik losuje jedną, która np. najlepiej oddaje jego aktualny stan lub prezentuje najważniejszą dla niego wartość itp. Pytania można dostosować do celu trenera (np. diagnoza stanu gotowości uczestników do pracy, poznanie profilu grupy, głębsze samopoznanie się uczestników).

Podczas rundy prezentacyjnej każdy uczestnik pokazuje wybraną przez siebie kartę i opisuje dlaczego dokonał właśnie takiego wyboru. Po zakończeniu, trener może zebrać karty lub powiązać z nimi kolejne zadanie. Może np. poprosić uczestników aby przez cały dzień byli uważni na sytuacje, w których cecha ta jest (byłaby istotna) i na koniec dnia, podczas rundki pożegnalnej, podzielili się swoimi refleksjami.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Metrum Szkolenia Coaching Doradztwo Beata Kozak. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.