Szkoła Trenerów Metrum®

Dlaczego 21 lat temu założyłam Szkołę Trenerów Biznesu?

Moja droga zawodowa od zawsze była dwupasmowa. Od zawsze byłam związana ze światem nauki, jako wykładowca akademicki i od zawsze byłam związana ze światem biznesu. Najpierw jako trenerka, potem coacherka, wreszcie konsultantka szeroko rozumianych procesów HR, akredytowana konsultantka Insights Discovery®, Competence Game®, Certified CliftonStrenghts Coach®.

Do założenia Szkoły Trenerów namówili mnie Studenci, którzy byli spragnieni praktyki i znacznie bardziej od tego, aby mówić o tym, jak prowadzi się warsztaty, chcieli po prostu je prowadzić, chcieli więcej praktyki, zajęcia kończyły się zawsze za szybko.

Cena: 9840,00 zł (przy płatności jednorazowej)

Zarezerwuj miejsce

615,00 9 840,00 

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

Szkoła Trenerów Biznesu Metrum® jest spotkaniem. Jest spotkaniem świata nauki i świata biznesu, jest spotkaniem teorii z praktyką, jest spotkaniem z mentorami i mentorkami, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem trenerskim, biznesowym, jest również spotkaniem różnorodności: różnych metod pracy, różnych stylów pracy, różnych ludzi, a to wszystko po to, ABYŚ SPOTKAŁ, ABYŚ SPOTKAŁA SIEBIE.

Program i terminarz

19–23 marca 2024 (40 godzin szkoleniowych)

Trening interpersonalny

Cele treningu

 • Integracja z grupą warsztatową.
 • Doświadczenie procesu grupowego.
 • Doświadczenie i nazwanie emocji w relacjach z innymi ludźmi.
 • Określenie źródeł emocji pozytywnych i negatywnych.
 • Określenie własnych granic psychologicznych.
 • Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
 • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat własnej osoby, porównanie tożsamości własnej z odbiorem przez innych ludzi
1
19–23 marca 2024 (40 godzin szkoleniowych)
14–15 kwietnia 2024 (18 godzin szkoleniowych)

Rozumienie i kontrola procesu grupowego

Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztat, trening, terapia. Deontologia zawodu.

Cele warsztatu

 • Pogłębienie świadomości na temat zjawiska procesu grupowego.
 • Nabycie umiejętności identyfikowania faz procesu grupowego.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zadań trenera w poszczególnych fazach procesu grupowego.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej znaczenia dynamiki grupowej oraz umiejętności wykorzystywania dynamiki grupy w celu realizacji celów i zadań warsztatu/szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności identyfikowania ról grupowych i wykorzystywania ich do realizacji zadań i celów szkolenia oraz do kontroli dynamiki grupy.
2
14–15 kwietnia 2024 (18 godzin szkoleniowych)
11–12 maja 2024 i 8–9 czerwca 2024 (36 godzin szkoleniowych)

Komunikacja w pracy trenera

Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera. Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, emocjonalna i asertywna.

Cele warsztatu

 • Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu komunikacji.
 • Zrozumienie znaczenia komunikacji werbalnej i mowy ciała.
 • Rozwinięcie umiejętności stosowania narzędzi komunikacji pozwalających na kierowanie dynamiką grupy: otwieranie komunikacji, zamykanie komunikacji, przekierowanie komunikacji, zamglanie, łączenie i wiązanie, klaryfikacja.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw komunikacji perswazyjnej:
  • narzędzi wpływu społecznego i ich znaczenia w procesie perswazji,
  • budowania i stosowania komunikatu emocjonalnego,
  • budowania i stosowania komunikatu racjonalnego,
  • typów komunikacyjnych i ich podatności na perswazję.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania komunikacji asertywnej: asertywna obrona własnych praw, asertywna obrona zasad przyjętych w grupie.
3–4
11–12 maja 2024 i 8–9 czerwca 2024 (36 godzin szkoleniowych)
7–8 września 2024 (18 godzin szkoleniowych)

Praca z oporem i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

Cele warsztatu

 • Zrozumienie zjawiska oporu i przyczyn jego powstawania.
 • Pogłębienie świadomości na temat zachowań i postaw trenera, które mogą powodować sytuacje trudne podczas szkolenia oraz znaczenia profilaktyki oporu.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenie sobie z oporem.
 • Nabycie wiedzy z zakresu identyfikacji „Uczestników trudnych” i umiejętności adekwatnego reagowania.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi formami sytuacji trudnych: ukryty i jawny konflikt w grupie, łamanie zasad kontraktu, podważanie autorytetu Trenera.
5
7–8 września 2024 (18 godzin szkoleniowych)
5–6 października 2024 (18 godzin szkoleniowych)

Metodologia pracy trenera

Metodologia pracy trenera, budowanie programów warsztatów, narzędzia pracy warsztatowej, metody ewaluacji swojej pracy.

Cele warsztatu

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności budowania scenariuszy warsztatów w oparciu o wiedzę na temat procesu grupowego.
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego określania celu warsztatu i budowania planu warsztatu w oparciu o jego cele.
 • Poznanie zasad i rozwój umiejętności w projektowaniu technik pracy warsztatowej: ice-breakery, ćwiczenia energetyzujące i wyciszające, ćwiczenie poprawiające atmosferę w grupie, studia przypadków, analizy video.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego wyboru metody pracy, jako narzędzi pozwalających kontrolować dynamikę procesu grupowego.
 • Poznanie metod ewaluacji postępów Uczestników i pracy własnej.
6
5–6 października 2024 (18 godzin szkoleniowych)
16–17 listopada 2024 (18 godzin szkoleniowych)

Narzędzia pracy trenera (zjazd online)

Cele warsztatu

 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego Prowadzenia warsztatu w formie online.
 • Poznanie narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia zajęć online: menti wordwall, pickerwheel, multidecker, kanvy, czekadełka, zoom, wizualizacje.
 • Skupianie uwagi uczestników i uczestniczek podczas sesji zdalnych.
7
16–17 listopada 2024 (18 godzin szkoleniowych)
7–8 grudnia 2024 i 11–12 stycznia 2025 (18 godzin szkoleniowych)

Warsztaty autorskie uczestników

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna

Cele warsztatu

 • Kształtowanie postawy trenerskiej zgodnej z etyką zawodową.
 • Zapoznanie się z kodeksem etycznym Trenera.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania dylematów etycznych.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na określenie syndromu wypalenia zawodowego oraz rozwój umiejętności tworzenia indywidualnego programu profilaktycznego chroniącego przed wypaleniem zawodowym.
 • Nabycie wiedzy z zakresu rozpoznawania objawów klinicznych wśród Uczestników i określania, z kim można a z kim nie należy, pracować warsztatowo.
8–9
7–8 grudnia 2024 i 11–12 stycznia 2025 (18 godzin szkoleniowych)
7–9 luty 2025 (24 godziny szkoleniowe)

Trening rozwoju osobistego

Cele treningu

 • Określenie ograniczających przekonań i wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Poznanie własnego sabotażysty i wypracowanie sposobów jego poskromienia.
 • Określenie własnej misji i wizji życiowej.
 • Tworzenie planu rozwoju własnego potencjału.
 • Budowa planu rozwoju kariery na bazie indywidualnych zasobów.
10
7–9 luty 2025 (24 godziny szkoleniowe)
Termin ustalany indywidualnie z Uczestnikiem (16 godzin szkoleniowych)

Superwizja samodzielnie prowadzonego warsztatu

Cele superwizji

Uzyskanie informacji zwrotnej o samodzielnej pracy trenerskiej. Uzyskanie opinii, umożliwiającej ubieganie się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizja jest w cenie Szkoły Trenerów. Jeżeli jednak odbywa się poza województwem śląskim, wiąże się z pokryciem kosztów podróży i ewentualnego noclegu Superwizora – w zależności od odległości i ustaleń.

Termin ustalany indywidualnie z Uczestnikiem (16 godzin szkoleniowych)

Poznaj rezultaty i korzyści

W ciągu roku nauki, zyskasz nie tylko rzetelny warsztat pracy, oparty na wiedzy i doświadczeniu, który pozwoli Ci realizować się w roli trenera, zyskasz dużo więcej, zyskasz życie w zgodzie ze sobą, potwierdzają to historie naszych licznych Absolwentów.

Zapraszam Cię na spotkanie: spotkanie siebie, spotkanie innych, spotkanie pasji.

W METRUM® wierzymy w to, że jednym z kluczowych czynników sukcesu w zawodzie trenera, jest autentyczność, która pozwala budować wiarygodność, chroni przed wypaleniem zawodowym, pozwala czerpać radość z pracy z grupami przez wiele lat.

Co sprawia, że Szkoła Trenerów Metrum® jest wyjątkowa?

Ponad 21 lat doświadczenia w prowadzeniu Szkoły Trenerów, ponad 1000 zadowolonych Absolwentów. Program zgodny ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), co potwierdza rekomendacja PTP. Jako jedyna szkoła trenerów w Polsce, poza superwizją Uczestniczek i Uczestników podczas zajęć w szkole, gwarantujemy w cenie kursu dodatkową superwizję, niezbędna do ubiegania się o rekomendacje PTP, przez kolejny rok po zakończeniu szkoły. W programie szkoły są dwa wyjazdowe treningi, pobyt uczestników (nocleg i śniadanie) w cenie kursu.

Rekomendacje

Aleksandr Goc
Play Video
Spotkanie z Metrum i udział w Szkole Trenerów dały mi pewność, sprawczość moich narzędzi, które wypracowałem sobie podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń, nadały im nazwę i usankcjonowały.

Gwarantujemy

224 godziny szkolenia
superwizję własnego warsztatu
trening interpersonalny
2 godziny konsultacji indywidualnych
materiały szkoleniowe
certyfikat ukończenia szkoły
noclegi i śniadania podczas treningów wyjazdowych
przerwy kawowe podczas warsztatów i treningów
dużą dawkę praktyki, która zbuduje Twoje poczucie pewności siebie w roli trenera/trenerki
mentoring, dzielenie się doświadczeniem trenerów obecnych w branży od ponad 20 lat

Jesteś zainteresowana/-y?

Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy lub odpiszemy.


Wybierz opcję:


Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Metrum® Szkolenia Coaching Doradztwo Beata Kozak. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.

Zobacz też

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Metrum Szkolenia Coaching Doradztwo Beata Kozak. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.