Szkoła Trenerów Metrum

Szkoła Trenerów Metrum®

Dlaczego 22 lata temu założyłam Szkołę Trenerów Biznesu?

Moja droga zawodowa od zawsze była dwupasmowa. Od zawsze byłam związana ze światem nauki, jako wykładowca akademicki i od zawsze byłam związana ze światem biznesu. Najpierw jako trenerka, potem coacherka, wreszcie konsultantka szeroko rozumianych procesów HR, akredytowana konsultantka Insights Discovery®, Competence Game®, Certified CliftonStrenghts Coach®.

Do założenia Szkoły Trenerów namówili mnie Studenci, którzy byli spragnieni praktyki i znacznie bardziej od tego, aby mówić o tym, jak prowadzi się warsztaty, chcieli po prostu je prowadzić, chcieli więcej praktyki, zajęcia kończyły się zawsze za szybko.

Cena: 10 947 zł (przy płatności jednorazowej)

Zarezerwuj miejsce

615,00 10 947,00 

Masz pytania? Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

Szkoła Trenerów Biznesu Metrum® jest spotkaniem. Jest spotkaniem świata nauki i świata biznesu, jest spotkaniem teorii z praktyką, jest spotkaniem z mentorami i mentorkami, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem trenerskim, biznesowym, jest również spotkaniem różnorodności: różnych metod pracy, różnych stylów pracy, różnych ludzi, a to wszystko po to, ABYŚ SPOTKAŁ, ABYŚ SPOTKAŁA SIEBIE.

Program i terminarz

17–21 wrzesień 2024 (40 godzin szkoleniowych)

Trening interpersonalny

Cele treningu

 • Integracja grupy warsztatowej. Zbudowanie poczucia bezpieczeństwa do pracy na doświadczeniu własnym w trakcie całego kursu
 • Doświadczenie procesu grupowego. Trening umiejętności identyfikowania i nazywania emocji, doświadczanych w relacjach interpersonalnych.
 • Budowanie samoświadomości - odkrywanie wewnętrznych schematów zachowania i wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Określenie własnych granic psychologicznych
 • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat własnej osoby – ja w lustrze społecznym.
1
17–21 wrzesień 2024 (40 godzin szkoleniowych)
19–20 październik 2024 (18 godzin szkoleniowych)

Rozumienie dynamiki pracy grupowej

Cele warsztatu

 • Rozumienie dynamiki procesów grupowych w kontekście budowania poczucia bezpieczeństwa uczestników warsztatów i realizacji celów warsztatowych.
 • Identyfikowanie zachowań właściwych dla poszczególnych faz procesu grupowego.
 • Doskonalenie umiejętności identyfikowania zachowań wspierających i blokujących realizację celów warsztatowych.
 • Interwencje trenerskie wpływające na dynamikę pracy grupowej.
 • Proces grupowy a struktura szkolenia warsztatowego.
2
19–20 październik 2024 (18 godzin szkoleniowych)
16–17 listopad 2024 (18 godzin szkoleniowych)

Narzędzia komunikacji w pracy trenerskiej

Cele warsztatu

 • Ogólne prawidłowości komunikacji interpersonalnej
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla budowania relacji z grupą
 • Narzędzia komunikacji kierujące dynamiką procesów grupowych: klaryfikowanie, wiązanie, antagonizowanie i inne.
 • Rozumienie barier komunikacyjnych i ich konsekwencji dla relacji z grupą i realizacji celów szkoleniowych.
 • Trening komunikacji, wspierającej proces uczenia się w oparciu o doświadczenie własne: podawanie instrukcji, prowadzenie analizy, przekazywanie wiedzy, transfer doświadczenia.
3–4
16–17 listopad 2024 (18 godzin szkoleniowych)
14–15 grudnia 2024 (18 godzin szkoleniowych)

Style komunikacji, a proces uczenia się z Insights Discovery®

Cele warsztatu

 • Poznanie specyficznych potrzeb komunikacyjnych poszczególnych typów osobowości.
 • Komunikacja racjonalna i komunikacja emocjonalna.
 • Dopasowanie sposobu komunikacji do potrzeb odbiorców.
 • Określenie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w komunikacji z grupą.
 • Budowanie wiarygodności i zaufania w relacji z poszczególnymi typami osobowości.
5
14–15 grudnia 2024 (18 godzin szkoleniowych)
18–19 stycznia 2025 (18 godzin szkoleniowych)

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi na sali szkoleniowej

Cele warsztatu

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności budowania scenariuszy warsztatów w oparciu o wiedzę na temat procesu grupowego.
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego określania celu warsztatu i budowania planu warsztatu w oparciu o jego cele.
 • Poznanie zasad i rozwój umiejętności w projektowaniu technik pracy warsztatowej: ice-breakery, ćwiczenia energetyzujące i wyciszające, ćwiczenie poprawiające atmosferę w grupie, studia przypadków, analizy video.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego wyboru metody pracy, jako narzędzi pozwalających kontrolować dynamikę procesu grupowego.
 • Poznanie metod ewaluacji postępów Uczestników i pracy własnej.
6
18–19 stycznia 2025 (18 godzin szkoleniowych)
08–09 luty 2025 (18 godzin szkoleniowych)

Metody trenerskie - narzędzia pracy warsztatowej

Cele warsztatu

 • Poznanie różnych form pracy warsztatowej: ice-breakery, ćwiczenia - podnoszące dynamikę pracy grupowej, wyciszające, konfrontacyjne, bezpieczne, studia przypadków, video trening, wykorzystanie filmów i inne.
 • Projektowanie modułów edukacyjnych w oparciu o cykl Kolba.
 • Projektowanie własnych ćwiczeń szkoleniowych.
 • Rozumienie znaczenia struktury i procesu w edukacji ludzi dorosłych
7
08–09 luty 2025 (18 godzin szkoleniowych)
15-16 marzec 2025 (18 godzin szkoleniowych)

Metody trenerskie - konstruowanie scenariusza warsztatu

Cele warsztatu

 • Formułowanie celów szkoleniowych.
 • Metody ewaluacji szkoleń – model Donalda Kirkpatricka i inne.
 • Planowanie czasu warsztatu uwzględniającego kształtowanie kompetencji: wiedza + umiejętności + postawa.
 • Budowanie scenariusza warsztatu szkoleniowego
8–9
15-16 marzec 2025 (18 godzin szkoleniowych)
12-13 kwiecień 2025 i 17-18 maj 2025 (36 godziny szkoleniowe)

Warsztaty autorskie - etiudy uczestników i uczestniczek i feedback

Cele treningu

 • Doświadczenie siebie w roli trenera/trenerki warsztatu.
 • Odkrywanie i wzmacnianie własnego stylu pracy trenerskiej.
 • Doskonalenie umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Planowanie dalszych działań rozwijających kompetencje trenerskie.
 • Budowanie pewności siebie w roli trenera/trenerki.
10
12-13 kwiecień 2025 i 17-18 maj 2025 (36 godziny szkoleniowe)
14-15 czerwiec 2025 (18 godzin szkoleniowych)

Zjazd certyfikacyjny - integracja doświadczenia i planowania przeszłości

Cele zjazdu

 • Integracja doświadczenia z rocznego programu Szkoły Trenerów Metrum®
 • Planowanie przyszłości w oparciu o metodę Drogi do celu Diltsa
 • Wręczenie certyfikatów i celebracja wspólnego roku nauki
11
14-15 czerwiec 2025 (18 godzin szkoleniowych)
termin ustalany indywidualnie z Uczestnikiem/Uczestniczką (16 godzin szkoleniowych)

Superwizja samodzielnie prowadzonego warsztatu

Cele warsztatu

 • Uzyskanie informacji zwrotnej o samodzielnej pracy trenerskie.
 • Doskonalenie warsztatu trenerskiego.
 • Uzyskanie opinii, umożliwiającej ubieganie się o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
termin ustalany indywidualnie z Uczestnikiem/Uczestniczką (16 godzin szkoleniowych)
Kuba

Poznaj rezultaty i korzyści

W ciągu roku nauki, zyskasz nie tylko rzetelny warsztat pracy, oparty na wiedzy i doświadczeniu, który pozwoli Ci realizować się w roli trenera, zyskasz dużo więcej, zyskasz życie w zgodzie ze sobą, potwierdzają to historie naszych licznych Absolwentów.

Zapraszam Cię na spotkanie: spotkanie siebie, spotkanie innych, spotkanie pasji.

W METRUM® wierzymy w to, że jednym z kluczowych czynników sukcesu w zawodzie trenera, jest autentyczność, która pozwala budować wiarygodność, chroni przed wypaleniem zawodowym, pozwala czerpać radość z pracy z grupami przez wiele lat.

Co sprawia, że Szkoła Trenerów Metrum® jest wyjątkowa?

Ponad 22 lat doświadczenia w prowadzeniu Szkoły Trenerów, ponad 1000 zadowolonych Absolwentów. Program zgodny ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), co potwierdza rekomendacja PTP. Jako jedyna szkoła trenerów w Polsce, poza superwizją Uczestniczek i Uczestników podczas zajęć w szkole, gwarantujemy w cenie kursu dodatkową superwizję, niezbędna do ubiegania się o rekomendacje PTP, przez kolejny rok po zakończeniu szkoły. W programie szkoły są dwa wyjazdowe treningi, pobyt uczestników (nocleg i śniadanie) w cenie kursu.

Rekomendacje

Aleksandra Goc
Play Video
Spotkanie z Metrum i udział w Szkole Trenerów dały mi pewność, sprawczość moich narzędzi, które wypracowałem sobie podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń, nadały im nazwę i usankcjonowały.

Gwarantujemy

224 godziny szkolenia
superwizję własnego warsztatu
trening interpersonalny
2 godziny konsultacji indywidualnych
materiały szkoleniowe
certyfikat ukończenia szkoły
noclegi i śniadania podczas treningów wyjazdowych
przerwy kawowe podczas warsztatów i treningów
dużą dawkę praktyki, która zbuduje Twoje poczucie pewności siebie w roli trenera/trenerki
mentoring, dzielenie się doświadczeniem trenerów obecnych w branży od ponad 20 lat

Jesteś zainteresowana/-y?

Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy lub odpiszemy.


Wybierz opcję:


Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Metrum® Szkolenia Coaching Doradztwo Beata Kozak. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.

Zobacz też

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Metrum Szkolenia Coaching Doradztwo Beata Kozak. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.