Szkoła Trenerów Metrum®

Dlaczego 21 lat temu założyłam Szkołę Trenerów Biznesu?

Moja droga zawodowa od zawsze była dwupasmowa. Od zawsze byłam związana ze światem nauki, jako wykładowca akademicki i od zawsze byłam związana ze światem biznesu. Najpierw jako trenerka, potem coacherka, wreszcie konsultantka szeroko rozumianych procesów HR, akredytowana konsultantka Insights Discovery®, Competence Game®, Certified CliftonStrenghts Coach®.

Do założenia Szkoły Trenerów namówili mnie Studenci, którzy byli spragnieni praktyki i znacznie bardziej od tego, aby mówić o tym, jak prowadzi się warsztaty, chcieli po prostu je prowadzić, chcieli więcej praktyki, zajęcia kończyły się zawsze za szybko.

Zaliczka na rezerwację miejsca

615,00 

Wypełnij poniższe pola, jeśli uczestnikiem będzie inna osoba niż Płatnik

Szkoła Trenerów Biznesu Metrum® jest spotkaniem. Jest spotkaniem świata nauki i świata biznesu, jest spotkaniem teorii z praktyką, jest spotkaniem z mentorami i mentorkami, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem trenerskim, biznesowym, jest również spotkaniem różnorodności: różnych metod pracy, różnych stylów pracy, różnych ludzi, a to wszystko po to, ABYŚ SPOTKAŁ, ABYŚ SPOTKAŁA SIEBIE.

Program i terminarz

12–16 kwietnia 2023 (40 godzin szkoleniowych)

Trening interpersonalny

Cele treningu

 • Integracja z grupą warsztatową.
 • Doświadczenie procesu grupowego.
 • Doświadczenie i nazwanie emocji w relacjach z innymi ludźmi.
 • Określenie źródeł emocji pozytywnych i negatywnych.
 • Określenie własnych granic psychologicznych.
 • Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
 • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat własnej osoby, porównanie tożsamości własnej z odbiorem przez innych ludzi
1
12–16 kwietnia 2023 (40 godzin szkoleniowych)
27–28 maja 2023 (18 godzin szkoleniowych)

Rozumienie i kontrola procesu grupowego

Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztat, trening, terapia. Deontologia zawodu.

Cele warsztatu

 • Pogłębienie świadomości na temat zjawiska procesu grupowego.
 • Nabycie umiejętności identyfikowania faz procesu grupowego.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zadań trenera w poszczególnych fazach procesu grupowego.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej znaczenia dynamiki grupowej oraz umiejętności wykorzystywania dynamiki grupy w celu realizacji celów i zadań warsztatu/szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności identyfikowania ról grupowych i wykorzystywania ich do realizacji zadań i celów szkolenia oraz do kontroli dynamiki grupy.
2
27–28 maja 2023 (18 godzin szkoleniowych)
10–11 czerwca 2023 i 9–10 września 2023 (36 godzin szkoleniowych)

Komunikacja w pracy trenera

Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera. Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, emocjonalna i asertywna.

Cele warsztatu

 • Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu komunikacji.
 • Zrozumienie znaczenia komunikacji werbalnej i mowy ciała.
 • Rozwinięcie umiejętności stosowania narzędzi komunikacji pozwalających na kierowanie dynamiką grupy: otwieranie komunikacji, zamykanie komunikacji, przekierowanie komunikacji, zamglanie, łączenie i wiązanie, klaryfikacja.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw komunikacji perswazyjnej:
  • narzędzi wpływu społecznego i ich znaczenia w procesie perswazji,
  • budowania i stosowania komunikatu emocjonalnego,
  • budowania i stosowania komunikatu racjonalnego,
  • typów komunikacyjnych i ich podatności na perswazję.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania komunikacji asertywnej: asertywna obrona własnych praw, asertywna obrona zasad przyjętych w grupie.
3–4
10–11 czerwca 2023 i 9–10 września 2023 (36 godzin szkoleniowych)
7–8 października 2023 (18 godzin szkoleniowych)

Praca z oporem i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

Cele warsztatu

 • Zrozumienie zjawiska oporu i przyczyn jego powstawania.
 • Pogłębienie świadomości na temat zachowań i postaw trenera, które mogą powodować sytuacje trudne podczas szkolenia oraz znaczenia profilaktyki oporu.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenie sobie z oporem.
 • Nabycie wiedzy z zakresu identyfikacji „Uczestników trudnych” i umiejętności adekwatnego reagowania.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi formami sytuacji trudnych: ukryty i jawny konflikt w grupie, łamanie zasad kontraktu, podważanie autorytetu Trenera.
5
7–8 października 2023 (18 godzin szkoleniowych)
18–19 listopada 2023 (18 godzin szkoleniowych)

Metodologia pracy trenera

Metodologia pracy trenera, budowanie programów warsztatów, narzędzia pracy warsztatowej, metody ewaluacji swojej pracy.

Cele warsztatu

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności budowania scenariuszy warsztatów w oparciu o wiedzę na temat procesu grupowego.
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego określania celu warsztatu i budowania planu warsztatu w oparciu o jego cele.
 • Poznanie zasad i rozwój umiejętności w projektowaniu technik pracy warsztatowej: ice-breakery, ćwiczenia energetyzujące i wyciszające, ćwiczenie poprawiające atmosferę w grupie, studia przypadków, analizy video.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego wyboru metody pracy, jako narzędzi pozwalających kontrolować dynamikę procesu grupowego.
 • Poznanie metod ewaluacji postępów Uczestników i pracy własnej.
6
18–19 listopada 2023 (18 godzin szkoleniowych)
9–10 grudnia 2023 (18 godzin szkoleniowych)

Narzędzia pracy trenera (zjazd online)

Cele warsztatu

 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego Prowadzenia warsztatu w formie online.
 • Poznanie narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia zajęć online: menti wordwall, pickerwheel, multidecker, kanvy, czekadełka, zoom, wizualizacje.
 • Skupianie uwagi uczestników i uczestniczek podczas sesji zdalnych.
7
9–10 grudnia 2023 (18 godzin szkoleniowych)
13–14 stycznia 2024 i 17–18 lutego 2024 (18 godzin szkoleniowych)

Warsztaty autorskie uczestników

Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna

Cele warsztatu

 • Kształtowanie postawy trenerskiej zgodnej z etyką zawodową.
 • Zapoznanie się z kodeksem etycznym Trenera.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania dylematów etycznych.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na określenie syndromu wypalenia zawodowego oraz rozwój umiejętności tworzenia indywidualnego programu profilaktycznego chroniącego przed wypaleniem zawodowym.
 • Nabycie wiedzy z zakresu rozpoznawania objawów klinicznych wśród Uczestników i określania, z kim można a z kim nie należy, pracować warsztatowo.
8–9
13–14 stycznia 2024 i 17–18 lutego 2024 (18 godzin szkoleniowych)
15–17 marca 2024 (24 godziny szkoleniowe)

Trening rozwoju osobistego

Cele treningu

 • Określenie ograniczających przekonań i wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Poznanie własnego sabotażysty i wypracowanie sposobów jego poskromienia.
 • Określenie własnej misji i wizji życiowej.
 • Tworzenie planu rozwoju własnego potencjału.
 • Budowa planu rozwoju kariery na bazie indywidualnych zasobów.
10
15–17 marca 2024 (24 godziny szkoleniowe)
Termin ustalany indywidualnie z Uczestnikiem (16 godzin szkoleniowych)

Superwizja samodzielnie prowadzonego warsztatu

Cele superwizji

Uzyskanie informacji zwrotnej o samodzielnej pracy trenerskiej. Uzyskanie opinii, umożliwiającej ubieganie się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizja jest w cenie Szkoły Trenerów. Jeżeli jednak odbywa się poza województwem śląskim, wiąże się z pokryciem kosztów podróży i ewentualnego noclegu Superwizora – w zależności od odległości i ustaleń.

Termin ustalany indywidualnie z Uczestnikiem (16 godzin szkoleniowych)

Poznaj rezultaty i korzyści

W ciągu roku nauki, zyskasz nie tylko rzetelny warsztat pracy, oparty na wiedzy i doświadczeniu, który pozwoli Ci realizować się w roli trenera, zyskasz dużo więcej, zyskasz życie w zgodzie ze sobą, potwierdzają to historie naszych licznych Absolwentów.

Zapraszam Cię na spotkanie: spotkanie siebie, spotkanie innych, spotkanie pasji.

W METRUM® wierzymy w to, że jednym z kluczowych czynników sukcesu w zawodzie trenera, jest autentyczność, która pozwala budować wiarygodność, chroni przed wypaleniem zawodowym, pozwala czerpać radość z pracy z grupami przez wiele lat.

Co sprawia, że Szkoła Trenerów Metrum® jest wyjątkowa?

Ponad 21 lat doświadczenia w prowadzeniu Szkoły Trenerów, ponad 1000 zadowolonych Absolwentów. Program zgodny ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), co potwierdza rekomendacja PTP. Jako jedyna szkoła trenerów w Polsce, poza superwizją Uczestniczek i Uczestników podczas zajęć w szkole, gwarantujemy w cenie kursu dodatkową superwizję, niezbędna do ubiegania się o rekomendacje PTP, przez kolejny rok po zakończeniu szkoły. W programie szkoły są dwa wyjazdowe treningi, pobyt uczestników (nocleg i śniadanie) w cenie kursu.

Rekomendacje

Aleksandr Goc
Spotkanie z Metrum i udział w Szkole Trenerów dały mi pewność, sprawczość moich narzędzi, które wypracowałem sobie podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń, nadały im nazwę i usankcjonowały.

Gwarantujemy

224 godziny szkolenia
superwizję własnego warsztatu
trening interpersonalny
2 godziny konsultacji indywidualnych
materiały szkoleniowe
certyfikat ukończenia szkoły
noclegi i śniadania podczas treningów wyjazdowych
przerwy kawowe podczas warsztatów i treningów
dużą dawkę praktyki, która zbuduje Twoje poczucie pewności siebie w roli trenera/trenerki
mentoring, dzielenie się doświadczeniem trenerów obecnych w branży od ponad 20 lat

Zobacz też