Programy rozwojowe

Programy rozwojowe szyte na miarę

Wysyłasz ludzi na szkolenia i masz poczucie, że to wyrzucone pieniądze, bo nie widzisz żadnych zmian? Menadżerowie w Twojej firmie myśląc o rozwoju ludzi mówią – przecież wysłałem go na szkolenie! Programy szkoleń, które przeglądasz w 80% nie pasują do Twoich potrzeb? Było już tyle szkoleń w Twojej firmie, że sam nie wiesz, co jeszcze możesz zaproponować swoim ludziom, ale oni wciąż nie działają tak, jakbyś sobie tego życzył?

Możesz to zmienić, poprzez wprowadzenie programu rozwojowego szytego na miarę Twoich potrzeb o charakterze systemowym. Możesz precyzyjnie określić oczekiwane rezultaty i monitorować postępy ludzi w osiąganiu sformułowanych celów. Twoja firma może być środowiskiem pracy, w którym ciągły rozwój jest naturalnym procesem, w którym ludzie nabywają kompetencje, przynoszące wymierne rezultaty biznesowe.

Oferta

Programy rozwojowe szyte na miarę, dostarczają systemowych rozwiązań rozwojowych, obejmujących różne formy działań rozwojowych: badanie potrzeb, szkolenia rozwijające kompetencje, mentoring, coaching, facylitację, procedury monitorowania efektywności. Tylko poprzez starannie zaplanowany, systemowy i różnorodny program rozwojowy możesz doprowadzić do trwałych zmian w zachowaniu, możesz ukształtować nowe nawyki i osiągnąć najwyższy poziom kompetencji. Możesz również monitorować efektywność oddziaływań rozwojowych, co w przyszłości pozwoli Ci podejmować trafne decyzje inwestycyjne, będziesz inwestować tylko w te działania, które przynoszą największy zwrot z inwestycji.

Każda podróż nawet ta najbardziej odległa zaczyna się od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem naszej współpracy jest rozmowa i umówienie terminu spotkania z naszym konsultantem, każdy kolejny krok działania jest konsekwencją ustaleń z poprzedniego kroku. Po zbudowaniu wizji docelowej całego procesu, przedstawiamy strukturę projektu i sposoby monitorowania postępów, aby w każdym momencie realizacji projektu towarzyszyła Ci pewność, że podjęte działania rozwojowe mają sens i prowadzą Cię do określonego celu.

Image

Poznaj rezultaty i korzyści

Spójny system działań rozwojowych uwzględniający Twoją kulturę organizacji.

  • Starannie zaplanowana strategia rozwoju kapitału ludzkiego, gwarantująca optymalizację inwestycji.
  • Szkolenia poparte innymi formami pracy: coaching, mentoring, facylitacja, gwarantują skuteczność.
  • Identyfikacja kluczowych elementów systemu, umożliwia precyzyjne i trafne zaplanowanie działań rozwojowych dla dedykowanych interesariuszy procesu.
  • Optymalizacja czasu poświęconego na rozwój.
  • Stworzenie środowiska pracy, w którym rozwój jest naturalnym procesem. 80% działań rozwojowych stanowią aktywności pracownika w realnym miejscu pracy, 20% działań rozwojowych to dzielenie się doświadczeniem i wiedzą między pracownikami, uzupełnienie wiedzy przez korzystanie ze źródeł zewnętrznych maleje do 10%.
  • Jeden partner do współpracy na wielu płaszczyznach: badanie potrzeb, tworzenie strategii rozwojowej, wdrażanie projektu, w tym wsparcie logistyczne, monitoring rezultatów.

Działamy na rynku rozwoju zasobów ludzkich nieprzerwanie od ponad 21 lat. Wszystkie nasze działania są oparte na wiedzy zweryfikowanej badaniami naukowymi. Tysiące godzin szkoleniowych, coachingowych, konsultingowych pozwalają nam koncentrować się na najlepszych praktykach biznesowych. Skuteczność działania potwierdzona sukcesami naszych Klientów. Złożoną rzeczywistość potrafimy przełożyć na priorytety strategiczne.

Rekomendacje

Aleksandra Goc
Play Video

Gwarantujemy

doświadczenie potwierdzone sukcesami naszych Klientów
program szyty na miarę Państwa potrzeb
sprawdzone metody pracy przynoszące wymierne rezultaty
lojalność – nawiązanie współpracy z Firmą, oznacza dla nas że nie współpracujemy z konkurencją Klienta
otwartość we współpracy
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Metrum Szkolenia Coaching Doradztwo Beata Kozak. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.