Coaching indywidualny - Program


Proces coachingu obejmuje trzy etapy:

Działania precoachingowe
 • krok 1 - ustalenie z Inwestorem celów procesu i wskaźników realizacji celu,
 • krok 2 – sesja kontraktowa /jeśli jest potrzeba trójstronna/: Coachee + Przełożony + Coach, której celem jest ustalenie zasad współpracy, struktury procesu, sposobów i zakresu raportowania


Działania coachingowe
 • czas trwania 1 sesji 1 do 1,5 godziny
 • sesje mają formę spotkania face to face,
 • sesje odbywaja się z częstotliwością co 3-4 tygodnie, w zależności od dynamiki procesu,
 • liczba sesji ustalona między stronami w procesie precoachingowym, zwykle proces obejmuje 8 – 10 sesji
 • sesje odbywają się w miejscu ustalonym przez strony,
 • między sesjami Coachee otrzymuje zadania do wykonania,
 • w środku procesu odbywa się spotkanie kalibrujące działania /jeśli zachodzi taka potrzeba trójstronne: Coachee + Przełożony + Coach/,
 • na koniec procesu odbywa się sesja podsumowująca /jeśli zachodzi taka potrzeba trójstronna: Coachee + Przełożony + Coach/,
 • w pracy z Klientem coach wykorzystuje szerokie spectrum narzędzi coachingowych,
 • Coach pracuje w oparciu o standardy praktyki coachingowej sformułowane przez International Coach Federation z zachowaniem kodeksu etyki,
 • niezależnie od celów procesu coachingowego realizowane są kamienie milowe procesu takie jak: identyfikacja zasobów, praca z wewnętrzym krytykiem i negatywnymi przekonaniami blokującymi potencjał Klienta, klaryfikowanie systemu wartości Klienta,
 • proces prowadzony jest z zachowaniem struktury i uwzględnieniem dynamiki procesu zmiany w podejściu systemowym


Działania postcoachingowe:
 • aby utrwalić wdrożone zmiany zalecamy, w okresie 2 miesięcy po zakończeniu procesu coachingowego, bycie w kontakcie z Coachem i raportowanie przez Coachee statusu zmiany, jeśli zachodzi potrzeba wsparcie telefoniczne Coacha

Program szkolenia

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 601275427
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Dyrektor Zarządzający
Ilona Rybak
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum