Paulina Blach

Paulina Blach
Paulina Blach
Nexteer
Nexteer Automotive
Screenshot

Oryginał w j. angielskim

By the end of last year, together with my department at #nexteer, I had an opportunity to participate in an #InsightDiscovery workshop lead by Beata Kozak from METRUM. Szkolenia. Coaching. Doradztwo. The goal of that study was to define our type of personality based on colors. It divides our #personality into 4 main colors (blue, red, yellow, green) and 4 extra colors, which are mixed with the main ones (orange, violet, light green and teal).

It happens to be really important to know, who do you work with on a daily basis, but in addition to that, it is also worth to know from #teamlead perspective, which colors your team consists of. Maybe you have more analytics people? Maybe there is one leader who will be the best in checking the data, because he always catch the small details? Or maybe there is a person who will be perfect choice to keep the timing of the project.
Each person may be different and unique, but isn’t it exciting that we can all work together and create “multi-color” teams?

I am proud to be #yellow. ☀️
It is said that #yellows are focused on words: #together as team building, doing things for all team, #creative with some unique ideas and #fun to always find positive aspects on even the hardest challenge. Yellow is also an #inspirer to motivate the team to achieve more.

Do I have any yellows in my contacts here? ?
Do you know what color are you? If not I fully recommend to check that out!

Tłumaczenie na j. polski

Pod koniec ubiegłego roku, wraz z moim działem w #nexteer, miałam okazję uczestniczyć w warsztatach #InsightDiscovery prowadzonych przez Beatę Kozak z METRUM. Szkolenia. Coaching. Doradztwo. Celem tego badania było określenie naszego typu osobowości na podstawie kolorów. Dzieli ono naszą #osobowość na 4 kolory główne (niebieski, czerwony, żółty, zielony) oraz 4 kolory dodatkowe, które mieszają się z głównymi (pomarańczowy, fioletowy, jasnozielony i teal).

Tak się składa, że to naprawdę ważne, z kim pracujesz na co dzień, ale oprócz tego warto też wiedzieć z perspektywy #teamlead, z jakich kolorów składa się Twój zespół. Może macie więcej osób zajmujących się analityką? Może jest jeden lider, który będzie najlepszy w sprawdzaniu danych, bo zawsze wyłapie drobne szczegóły? A może jest osoba, która będzie idealnym wyborem do pilnowania terminów w projekcie.
Każda osoba może być inna i wyjątkowa, ale czy to nie jest ekscytujące, że wszyscy możemy pracować razem i tworzyć „wielokolorowe” zespoły?

Jestem dumna z tego, że jestem #żółta. ☀️
Mówi się, że #żółci skupiają się na słowach: #wspólnie jako budowanie zespołu, robienie rzeczy dla całego zespołu, #kreatywność z kilkoma unikalnymi pomysłami i #fun, aby zawsze znaleźć pozytywne aspekty w nawet najtrudniejszym wyzwaniu. Żółty to także #inspirator, który motywuje zespół do osiągania więcej.

Czy mam tu w kontaktach jakieś żółte osoby? ?
Czy wiesz jakim kolorem jesteś? Jeśli nie, to w pełni polecam to sprawdzić!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Metrum Szkolenia Coaching Doradztwo Beata Kozak. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.