Rafał Brejza

Rafał Brejza
Plant Menager, Aptiv

Korzyść z coachingu indywidulanego z Beatą? Świadomość, uważność, spokój wewnętrzny i wiara w to, że wszystko jest możliwe, akceptacja siebie i innych, która wniosła nową jakość w moje życie. Korzyść z team coachingu? Real empowerment każdej osoby w zespole zbudowany na prawdziwych wartościach.